odcinki

Odcinek 11 - Szlakiem podkowca małego

W centrali pojawiają się dziwne odgłosy, które słyszy jedynie koordynator. Romek i Gosia zostają wysłani w Pieniny, by odnaleźć nietoperze - podkowce małe. Góry te to miejsce niezwykle malownicze i równie cenne przyrodniczo, chronione między innymi przez obszary Natura 2000. Bohaterowie Misji Natura odkrywają dla nas jego mniej znane oblicza. Poznają miejsce występowania rzadkiego pienińskiego mchu - bezlistu okrywowego, składają wizytę puchaczowi i udowadniają, że ma on ścisły związek z... pasterstwem. Koordynator cały czas stara się wykryć źródło tajemniczych dźwięków, nie zaprzestając skutecznego kierowania misją. Małgosia i Romek odwiedzają kolonię rozrodczą podkowców małych na kościelnym strychu oraz jaskinię, gdzie hibernują zimą, przekonując się, że pomimo niewielkich rozmiarów, potrafią one przyczynić się do remontów sakralnych budowli, a także ochrony i odtwarzania alei drzew. Łączność z centralą zostaje zerwana, mimo to misja przebiega bez zakłóceń. Koordynator stara się wczuć w rolę nietoperza i udowodnić, że potrafi jak on przemieszczać się za pomocą echolokacji. Okazuje się, że dźwięki które cały czas słyszał, to odgłosy nietoperzy, zapisane na detektorze, który dla żartu włączył Romek. Z wielkim żalem koordynator musi przyznać, że niestety nie posiada cech typowych dla latających ssaków.

Fotografie ze zbiorów projektu "Misja Natura"