odcinki

To krzew o wysokości od 30 do 80 cm, o wzniesionych, gęsto wyrastających, zielonych, owłosionych gałązkach. Kwitnie od maja do lipca; motylkowe kwiaty mogą być białe, jasnożółte lub różowawe. Szczodrzeniec zmienny występuje w środkowej, południowej i wschodniej Europie i Turcji. W Polsce nieliczne stanowiska znajdują się jedynie w okolicach Hrubieszowa. Gatunek ten można znaleźć na murawach i zaroślach kserotermicznych, skalistych zboczach i świetlistych lasach. Szczodrzeniec zmienny jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, jest również wymieniony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (kat. zagrożenia R) i w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (kat. zagrożenia En).

Źródło:

http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Chamaecytisus_albus.htm