SPECJALIŚCI

Przemysław Zwaduch

Urodził się w 1977 r. w Kłodzku. Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu. Po ukończeniu studiów w 2001 roku kontynuował swoją przygodę z nauką jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym AR co zakończyło się obroną pracy doktorskiej z zakresu szeroko pojętej hodowli lasu i uzyskaniem stopnia doktora nauk leśnych. Po zakończeniu przygody z uczelnią pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Cały czas starał się powrócić w swoje strony rodzinne (które uważa za najpiękniejsze na świecie) czyli na Ziemię Kłodzką. Udało się to w roku 2008, kiedy przeniósł się do Parku Narodowego Gór Stołowych na stanowisko zastępcy dyrektora, gdzie pracuje do dziś. Z racji zajmowanego stanowiska i miejsca pracy współpracuje z uczelniami wrocławskimi, organizacjami pozarządowymi (Klub Przyrodników, Fundacja EkoRozwoju czy Fundacja Aeris Futuro), Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. Autor kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk leśnych i problematyki codziennej pracy w parku narodowym.