SPECJALIŚCI

Piotr Tyszko-Chmielowiec

Przyrodnik i ekolog, z wykształcenia doktor nauk leśnych. Pomysłodawca i lider programu "Drogi dla Natury" chroniącego w Polsce drzewa w otwartym krajobrazie, zwłaszcza te rosnące wzdłuż dróg. Działał na rzecz ochrony przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Afryce i robił wiele innych rzeczy dla Ziemi i ludzi.