SPECJALIŚCI

Przemysław Wylegała

Urodził się w 1976 r. w Czarnkowie. Już od wczesnego dzieciństwa interesował się przyrodą, zwłaszcza ptakami. Absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu. Od 2001 roku pracuje w PTOP "Salamandra" na stanowisku specjalisty ds. ochrony ptaków, a od 2007 r. jest członkiem Zarządu tej organizacji. Redaktor naczelny rocznika ornitologicznego "Ptaki Wielkopolski". Jest także członkiem Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Radzie miasta Poznania, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Od 2009 roku pełni, z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, funkcje społecznego opiekuna dwóch ostoi ptaków - "Doliny Środkowej Noteci" i "Nadnoteckich Łęgów". Regularnie współpracuje z dwoma poznańskimi uczelniami: Zakładem Biologii i Ekologii Ptaków UAM oraz Instytutem Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest także współpracownikiem Stacji Ornitologicznej PAN w Gdańsku. Od 2008 r. posiada uprawnienia eksperta-ornitologa na potrzeby wdrażania programów rolno-środowiskowych w Polsce. Jest współautorem 3 książek oraz około 120 artykułów, opracowań i ekspertyz, głównie ornitologicznych. Współtworzył Shadow List sieci Natura 2000 w Polsce. Jego pasją jest badanie wędrówek ptaków przy pomocy ich obrączkowania oraz poznawanie i ochrona przyrody doliny Noteci. Zgodnie ze znakiem zodiaku woda i mokradła to jego żywioł. W wolnych chwilach chętnie pływa kajakiem oraz wędkuje.