SPECJALIŚCI

Szymon Bzoma

Dr inż. Szymon Bzoma, prezes Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Z wykształcenia ornitolog i ichtiolog, w przeszłości pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Obecnie lider projektów z zakresu zarządzania ochroną przyrody, konfliktów wywoływanych przez chronione gatunki (kormoran) i sposobów minimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na przyrodę. Większość aktywności związana z morzem, ptakami wodnymi i obszarami Natura 2000 na morzu.