SPECJALIŚCI

Michał Korniluk

Ornitolog, podróżnik, a przede wszystkim miłośnik przyrody. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie Uczestnik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych MiIZ PAN. Prezes Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt. Z ramienia Fundacji Natura International Polska pracuje jako asystent naukowy w Projekcie Life + "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi". Interesuje się głównie zagadnieniami z zakresu tematyki ekosystemów bagiennych i biologii ptaków siewkowych.