SPECJALIŚCI

Radosław Michalski

Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, magister ochrony środowiska i socjologii, niemal całe życie zawodowe poszukuję sposobu na skuteczną ochronę przyrody Karpat Wschodnich i Pogórza. Zajmuję się pozyskiwaniem funduszy i budowaniem zespołu specjalistów: przyrodnicy terenowi, specjalista gis, specjaliści z zakresu ekoturystyki, prawnik. Mieszkam niedaleko Przemyśla, gdzie przeniosłem się z Warszawy. Żona również jest z wykształcenia ekologiem.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, od początku swojej działalności, czyli od 2008 roku, koncentruje swoje działania w regionie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego - jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Europie. Z jednej strony prowadzimy badania przyrodnicze odnajdując najcenniejsze fragmenty starodrzewów puszczy karpackiej o cechach lasu pierwotnego, które staramy się objąć ochroną, z drugiej działamy na rzecz lokalnego rozwoju ekonomicznego, pomagamy lokalnej społeczności w rozwoju ekoturystyki, prowadzimy szkolenia ekorolnicze.