SPECJALIŚCI

Stefan Gawroński

Mgr Stefan Gawroński - Biolog, Ekolog Roślin. Praca: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: Fitosocjologa (nauka o zbiorowiskach roślinnych). Dynamika w czasie i przestrzeni zbiorowisk roślinnych. Czynna ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków roślin kserotermicznych.