SPECJALIŚCI

Robert Rozwałka

Dr Robert Rozwałka urodził się w 1971 r. w Krasnymstawie, tam również uczęszczał do szkoły średniej. W roku 1996 ukończył studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Z tą też Uczelnią jest związany zawodowo, pracując w Zakładzie Zoologii UMCS. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z pająkami i kosarzami Polski, oraz gatunków chronionych, rzadkich czy też inwazyjnych. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy na temat pajęczaków, prowadząc wykłady i prezentacje dla szkół, itp. Autor lub współautor ponad 120 publikacji naukowych, oraz szeregu opracowań i ekspertyz.