SPECJALIŚCI

Andrzej Kamocki

Dr inż. Andrzej Kamocki - absolwent Politechniki Białostockiej, kierunku ochrona środowiska, od początku pracy zawodowej związany z Almae Matris, adiunkt w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Specjalizacje badawcze: geohydrologia mokradeł, ekologia, ochrona przyrody, geomatyka. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 30 publikacji. Jest też autorem licznych inwentaryzacji przyrodniczych, tematycznych i topograficznych opracowań kartograficznych oraz ekspertyz z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. Od 1995 roku czynnie zajmuje się problemami ochrony przyrody w Polsce północno-wschodniej. Od 2008 roku Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Siedlisk "ProHabitat", w ramach działalności organizacji zajmuje się ochroną czynną ekosystemów hydrogenicznych. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy RDOŚ w Białymstoku, Rady Społeczno-Naukowej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego i Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Knyszyńska.