SPECJALIŚCI

Jacek Herbich

Ukończył studia biologiczne w 1968 r. na Wydziale BiNoZ UAM w Poznaniu, doktor nauk przyrodniczych 1977, doktor habilitowany z dziedziny biologia-ekologia roślin 1995, profesor nauk biologicznych 2010. Zatrudniony 1 października 1967 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, z połączenia której z WSE w Sopocie powstał później Uniwersytet Gdański, obecnie pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody. Autor 2 monografii, autor lub współautor 92 oryginalnych artykułów, 27 rozdziałów w monografiach, 1 podręcznika i 6 rozdziałów w 3 podręcznikach, 45 innych publikacji, redaktor lub współredaktor naukowy 3 monografii, 5 podręczników i 4 skryptów, autor lub współautor ok. 70 niepublikowanych opracowań na rzecz ochrony przyrody. Członek 4 międzynarodowych i 3 krajowych towarzystw naukowych (w tym przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego), przedstawiciel Polski w Naukowej Grupie Roboczej przy Komitecie Siedliskowym w Brukseli i Grupy Roboczej ds. estuariów i terenów przyległych w Brukseli, członek rad redakcyjnych 7 czasopism naukowych (w jednym z nich przewodniczący Rady Redakcyjnej), Państwowej Rady Ochrony Przyrody (od 2000), Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku (od 1999, a od 2001 wiceprzewodniczący), Komitetu Ochrony Przyrody PAN (od 1991, w latach 1999-2002 czł. Prezydium, od 2011 wiceprzewodniczący). Członek Kapituły Medalu im. B. Hryniewieckiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego przyznawanego za osiągnięcia w popularyzacji wiedzy botanicznej. Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1989), Medal im. Zygmunta Czubińskiego za najlepszą botaniczną monografię regionalną (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), nagroda Ministra Edukacji i Sportu (2003). Hobby: fotografika, turystyka, narty, dobra muzyka i książka.