SPECJALIŚCI

Krzysztof Próchnicki

Mgr biologii, w 1992 roku ukończyłem Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Specjalizuję się w teriologii, moje zainteresowania to dwa gatunki: susły perełkowane i chomiki europejskie. Miejsca pracy: do 2009 Zespół Parków Krajobrazowych w Zamościu, od 2009 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych w Zamościu. Od 1994 roku badam polską populację susłów perełkowanych. Od 2000 roku do chwili obecnej koordynuję i realizuję projekt ochrony polskiej populacji susłów perełkowanych. W 2008 roku ukazała się monografia o suśle perełkowanym pod moją redakcją.